Czerwiec 23 2018 11:52:19
  Nawigacja
Start
Artykuły
Szukaj
Kontakt
-----------------------------
O POWIECIE
-----------------------------
Położenie
Atrakcje turystyczne
Historia
Gospodarka
Oświata
Kultura
Sport
Zdrowie
-----------------------------
WŁADZE
-----------------------------
Rada Powiatu
Władze Powiatu
-----------------------------
E-URZĄD
-----------------------------
Moja sprawa
System Obiegu Dokumentów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-----------------------------
INFORMATOR
-----------------------------
Starostwo
Organizacje pozarządowe
Biuro Paszportowe
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Imprezy kulturalne
Imprezy sportowe
Dyżury Aptek
Jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże
Pozostałe powiatowe jednostki organizacyjne
Inne instytucje
Biuletyn Samorządowy
Galeria zdjęć
Pogoda w regionie
-----------------------------
NAPISZ DO NAS
-----------------------------
Historia
Napisz do nas
Linki

Archiwum nowości
  Odnośniki
Oferta Gospodarcza Powiatu Niżańskiego
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat

Więcej odnośników
  URZĘDY


  Dokumenty komunikacyjne

Sprawdź status swojego zamówienia na prawo jazdy
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny
 Kultura
Powiat Niżański nie posiada własnych instytucji kultury, istnieją one natomiast w jego miastach i gminach. W powiecie funkcjonuje siedem Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury, siedem Gminnych Publicznych Bibliotek wraz z filiami oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - filia w Nisku. Wszystkie placówki są dobrze zorganizowane, prowadzą sprawdzone w swoim środowisku formy pracy. Stawiają sobie za cel propagowanie działalności kulturalno - oświatowej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, organizowanie imprez kulturalnych. Współpracując z towarzystwami kulturalnymi organizują wspólnie wiele imprez mających na celu prezentacje własnego dorobku, jak również promowanie zdolnych artystów i twórców ludowych reprezentujących takie dziedziny artystyczne jak: malarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzielnictwo, kowalstwo czy wikliniarstwo artystyczne.
Do imprez godnych polecenia, odbywających się cyklicznie należą:

13 kwietnia Powiatowym Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

„Składając hołd niewinnym ofiarom zbrodni katyńskiej, dziękujemy zarazem wszystkim, którzy w minionych dziesięcioleciach nie zważając na zakazy, szykany i rozpowszechniane oficjalnie kłamstwa nie ustawali w wysiłkach podtrzymywania pamięci o Katyniu i dążeniu do wyjaśnienia okoliczności mordu. Chylimy czoła przed rodzinami pomordowanych, które w najcięższych czasach z wielkim poświęceniem pielęgnowały pamięć o tej tragedii oraz domagały się prawdy o losach najbliższych. Dziękujemy wszystkim Polakom w kraju i na emigracji, którzy mieli odwagę odkrywać i głosić prawdę o Katyniu.” (Monitor Polski z 2005 r. Nr 18, poz. 293) tak brzmią słowa uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński awansował wszystkich pomordowanych oficerów w Katyniu o jeden stopień wojskowy, a Sejm RP 14 listopada 2007r., na pierwszym swym posiedzeniu w nowej kadencji, przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą nowe święto państwowe: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia „Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

Idąc tym śladem Rada Powiatu Niżańskiego na XII Sesji, w dniu 10 grudnia 2007 z uwagi na to, iż w każdej z gmin powiatu są tablice katyńskie, przyjęła przez aklamację 13 kwietnia za powiatowy dzień pamięci ofiar katyńskich. Dzień corocznego hołdu dla pomordowanych oficerów, przedstawicieli administracji, sądownictwa i inteligencji. Jest on też dniem pamięci o rodzinach pomordowanych i wszystkich, którzy przechowywali pamięć o przeszłości, skromnym wkładem w ocalenie pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach i wyrażeniem szacunku Wszystkim, którzy zginęli za Ojczyznę.

Co roku w kwietniu społeczność powiatu uczestniczy w uroczystościach poświęconych tamtym tragicznym dniom. Składają się na nie oprócz uroczystej Mszy św. i składania wieńców liczne imprezy kulturalne m. in.: konkursy literackie, wiedzy historycznej itp.. Ważnym punktem uroczystości są również referaty opracowane przez historyków, ukazujące tragiczne dni w liczbach i faktach, na tle wydarzeń historycznych tamtych dni.

Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Twer, Charków, Miednoje, Workuta, Bykownia, Kuropaty i wiele innych miejsc Golgoty Wschodu to okres stosunków polsko-sowieckich będący nie tylko materiałem dla historyków. Wyjaśnienie tych spraw i wszystkich wiążących się z nimi problemów jest sprawą obowiązku i honoru narodowego. Zło popełnione w przeszłości domaga się zadośćuczynienia. Możemy wybaczyć winowajcom, lecz nie wolno nam zapomnieć i udawać, że zbrodni nie było. Chociaż życie toczy się dalej i każdy dzień jest nowym oczekiwaniem - to obowiązek pamięci powinien istnieć zawsze."Cudze chwalicie, swego nie znacie"
- konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku. Celem Konkursu jest utrwalenie w pamięci za pomocą kliszy fotograficznej zabytków przyrody, architektury - słowem miejsc i rzeczy pięknych i osobliwych. Konkurs pozwala również na udokumentowanie ciekawych wydarzeń - tego co dzieje się w naszej niżańskiej społeczności. Udział w nim daje okazję do zapoznania się z pięknem i historią ziemi niżańskiej, sprzyja rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, doskonalenia warsztatu fotografii nieprofesjonalnej. Dotychczasowe edycje Konkursu pozwoliły na zgromadzenie kilkuset zdjęć, które stanowią własność Starostwa i są wykorzystywane w wydawanych przez Starostwo publikacjach promocyjnych - folderach, informatorach, kalendarzach. W działaniach promocyjnych Starostwa planowane jest wydanie folderu z najciekawszymi zdjęciami laureatów poszczególnych edycji.Przekrój wiekowy uczestników konkursu jest różny; od początkujących kilkunastoletnich fotografików po dorosłych fotografików amatorów.Zachęcając wszystkich do udziału w następnej edycji Konkursu. Zapraszamy do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 3, I piętro, na obejrzenie wystawy.

Dożynki Powiatowe - święto plonów, impreza co roku organizowana w innej gminie powiatu. Podstawowym jej celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Poprzez organizowanie dożynek kultywowana jest tradycja ludowa, amatorski ruch artystyczny jak również ochrona dziedzictwa kulturowego regionu. Podczas imprezy wszystkie gminy powiatu prezentują swój ludowy dorobek artystyczny m. in.: zespoły śpiewacze, zespoły taneczne, kapele ludowe, artyści ludowi i rzemieślnicy, koła gospodyń wiejskich. Prezentują się także firmy i zakłady produkcyjne regionu.

Międzynarodowy Jarmark "Człowiek a Cywilizacja" � impreza organizowana przez Niżańskie Centrum Kultury "Sokół", celem jej jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz budzenie szacunku i dumy z dziedzictwa narodowego. W ramach tej imprezy organizowany jest konkurs plastyczny "Szanujmy Matkę Ziemię" cieszący się od lat powodzeniem oraz panel naukowców na tematy związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Towarzyszy jej wiele ciekawych zabaw i konkursów.

Święto chleba - impreza organizowana przez Niżańskie Centrum Kultury "Sokół", to promocja firm piekarniczych z terenu powiatu. Towarzyszą jej kiermasze sztuki piekarniczej i kiermasze sztuki ludowej

Wiklina - Rudnik nad Sanem - organizowana od 2000r. przez Miejski Dom Kultury w Rudniku nad Sanem impreza kulturalno-gospodarcza o zasięgu ogólnopolskim, będąca równocześnie największym tego typu przedsięwzięciem na Podkarpaciu. Celem jej jest integracja społeczności regionu wokół tematu wikliny użytkowej (uprawy, produkcji, sprzedaży) oraz wikliny artystycznej. Oprócz podziwiania przepięknych wyrobów z wikliny można się na niej także zapoznać z tajnikami sztuki wyplatania.

Ogólnopolskie Dni Flisactwa - organizowana przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie impreza, której celem jest kultywowanie tradycji flisackich, poprzez pokaz spławu drewna tratwą, promocję potrawy regionalnej (barszcz flisacki), koncert kapeli flisackiej, obrzędy nocy Świętojańskiej, spływ galarów i łódek z pochodniami, wystrzały z beczki wiwatówki. Ponadto ma na celu promocję regionu i integrację społeczeństwa lokalnego poprzez wspólny udział w towarzyszących jej imprezach okolicznościowych jak: występy zespołów artystycznych, organizowanie konkursów, prezentacja lokalnych osiągnięć z dziedziny kultury i rzemiosła - m.in. kowalstwa artystycznego

Powidlaki - impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie promująca produkt lokalny, podczas której można zobaczyć proces smażenia powideł w miedzianych kotłach oraz drewnianą kopyścią osobiście zamieszać w kotle i popróbować ciepłych powideł. Przy akompaniamencie prezentujących się zespołów artystycznych; śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych, prezentują swój dorobek artyści ludowi; rzeźbiarze, malarze, rzemieślnicy a koła gospodyń wiejskich prezentują swoje potrawy regionalne.

Wakacjonalia - to cykliczna impreza organizowana od kilku lat przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. W 2001r. zainicjowała cykl imprez folklorystycznych poświęconych kulturze lasowiackiej - poszukiwania jej korzeni jako, że teren gminy Jeżowe jest etnograficznym centrum kultury lasowiackiej. Ma na celu promowanie kultury współczesnej i dawnej, zbliżenie społeczności lokalnej polskiej i ukraińskiej poprzez organizację wspólnego widowiska a przez to zapoznanie się z różnicami i podobieństwami folkloru polskiego lasowiackiego i ukraińskiego. Towarzyszą jej również okolicznościowe konkursy, wystawy itp., co zapewnia mieszkańcom powiatu ciekawą i wartościową rozrywkę.

Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin - plenerowa impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Ma ona charakter spotkań rodzinnych. Celem jej jest promocja gminy ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych i dorobku kulturalnego jak również umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w zawodach i konkursach.

GRZYBY - Harasiuki - plenerowa impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach dla podsumowania całego roku pozyskiwania bogactw z runa leśnego. Impreza ta gromadzi miłośników grzybobrania. Rozległe masywy leśne, położenie tutejszego terenu sprawiają, że lasy jesienią obfitują w dorodne borowiki, podgrzybki, maślaki, kozaki i kanie. Impreza ma również na celu a nawet przede wszystkim promowanie naszego regionu, promocję gminy, jej walorów turystycznych. Zapach tradycyjnych potraw z grzybów, przede wszystkim zupy grzybowej gotowanej w kuchni polowej roznoszący się po okolicy przyciąga smakoszy grzybów z całego regionu. Imprezę w 2006r. rozpoczęto otwarciem wernisażu prac konkursu fotograficznego pt. "Piękno Podkarpacia". Mającego na celu ukazanie piękna przyrody Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem darów natury.

Tydzień Kultury Biblijnej - impreza obejmująca cykl prelekcji oraz konkursów na określony temat, organizowana w miesiącu maju przez Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej "LOGOS". Ma na celu upowszechnianie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, podtrzymanie kultury i tradycji narodowo-chrześcijańskiej, upowszechnianie pieśni, wyrobienie nawyków śpiewania i słuchania śpiewu i muzyki, spędzania wolnego czasu radośnie śpiewając i równocześnie rozwijając swoje uzdolnienia i zainteresowania. Kształci wrażliwość i ekspresję twórczą.
  Starostwo Powiatowe w Nisku


adres: Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie
telefon: (15) 8412057, (15) 8412607
fax: (15) 8412700
e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30

  Podkarpacka Nagroda Samorządowa
  BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
  Informacje
  Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatów Polskich
  Współpraca

Współpraca z Rejonem i Miastem Gorodok (Ukraina)
  Losowa Fotka


Nagrody dla najlepszych uczniów 2009
  Zegar & Kalendarz
   Copyright © Starostwo Powiatowe w Nisku 2007
   Powered by
2456040 Unikalnych wizyt